Free E-Book “Bentuk Konsep Terbaik Dalam Diri, Raih goal Dalam Bisnis” (Edisi Mei 2014)

Free E-Book “Bentuk Konsep Terbaik Dalam Diri, Raih goal Dalam Bisnis” (Edisi Mei 2014)

Free E-Book “Bentuk Konsep Terbaik Dalam Diri, Raih goal Dalam Bisnis” (Edisi Mei 2014)

Nilai intrinsik dari kegagalan adalah pelajaran yang tidak boleh hilang, terkhusus bagi pengusaha, cerita mengenai kehidupan Habibi adalah salah satu contoh kegagalan bukan akhir dari segalanya.

Dapatkan materi lebih lanjut dalam E-Book ini di sini : Free E-Book “Bentuk Konsep Terbaik Dalam Diri, Raih Goal Dalam Bisnis” (Edisi Mei 2014)

PREVIEW :